IKT Gruppen ble i begynnelsen av mars Norges første Gold Small and Midmarket Cloud Solutions partner. Dette er et bevis på at bedriften er blant Microsoft sine mest fremoverlente partnere i SMB-markedet, og at deres ansatte besitter den nyeste kunnskapen innen Microsoft sine skytjenester. IKT-Gruppen har gjennom sitt arbeid vist at høy kompetanse innen Microsofts skytjenester i kombinasjon med gode evner til å identifisere kundens behov, rask levering og tett oppfølging, resulterer i høy grad av kundetilfredshet. Deres arbeidsmetoder basert på hardt arbeid, kreativitet, innovasjon og kompetanse er til inspirasjon for oss alle."

Michael Jacobs, Administrende direktør i Microsoft Norge AS